top of page

ÁSZF

1. / FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYA

A jelen felhasználási feltételek (“Feltételek”) a Bakay Ferenc e.v (székhely: 1126 Budapest, Dolgos u. 8..; adószám: 67198027-1-43; “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.andrassyfitness.hu URL alatt elérhető honlapnak (“Honlap”) a Honlap látogatója (“Felhasználó”) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a www.andarassyfitness.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatának megkezdésével, továbbá a Honlap látogatásával és a Honlap böngészésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit.

 

Bármely, a www.andrassyfitness.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, Instagaram.com, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

2. / SZOLGÁLTATÁS

A Felhasználó a honlapon megjelenő testedzéssel, alakformálással kapcsolatos tartalmakat szolgáltatásokat, és ehhez kapcsolódó információkat talál, melyeket ingyenesen használhat.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse vagy módosítsa, azok tartalmát, megjelenését, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

A Honlapon a megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek. Szolgáltató kijelenti, hogy a Honlapon saját tartalomként közzétett írásokban található hiperhivatkozások (Linkek) kizárólag a Felhasználók széleskörű tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja. 

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését.

3. / FELELŐSSÉG

A Szolgáltató a tevékenysége során a pontos, megbízható és hiteles információk közlésére törekszik, azonban a Szolgáltató a helytelen, hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem tud vállalni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját felelősségre és kockázatára használja, veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében. 

A Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a Honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. 

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

 A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 

A Látogató Honlapra történő látogatással és a Honlapon történő böngészéssel tudomásul veszi, hogy az általa a Honlapon közzétett tartalom harmadik személyek által megszerezhető, valamint, hogy a Honlapon megjelenített tartalmak aktualizálására a Szolgáltató nem köteles, azok a tartalmak Honlapon való megjelenéskori állapotot tükrözik.

4. / HOZZÁSZÓLÁS SZABÁLYAI

A Felhasználó a Honlaphoz kapcsolódó közösségi felületeken tud hozzászólást létrehozni.

 

A Látogató által tett hozzászólásban tilos különösen: 

  • olyan szerzői vagy egyéb jogi oltalom alá eső műveket feltölteni, megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni, amely e célra való felhasználására a Felhasználó nem jogosult; 

  • a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmakat megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; 

  • reklámot megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; 

  • obszcén, szeméremsértő, szexuális jellegű, diszkriminatív, illetve egyéb jogsértő vagy egyébként kifogásolható tartalmakat közzé tenni; 

  • más Felhasználók személyes adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni.

 

A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben a Felhasználó a jelen Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Látogató által tett hozzászólásokat törölni és a Látogatót letiltani

5. / SZERZŐI JOGOK

A Honlapon közzétett és elérhető tartalom, szolgáltatás továbbá a Honlap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése és minden az oldalhoz köthető grafikai elem, fotó, videó és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. 

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára a tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag előztes írásbeli kérést követően, az oldal látható megjelölésével és az átvett tartalom hiperhivatkozásának elhelyezésével teheti meg

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

6. / FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY

A Felhasználó jelen feltételek elfogadásával egyidejűleg az általa a Honlapon vagy ahhoz kapcsolható közöségi felületen közzétett tartalom vonatkozásában, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és jogdíjmentes felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak. Ez a felhasználási jog magában foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, és átdolgozás jogát. 

7. / ADATVÉDELEM

A Felhasználónak nem szükséges a weboldalon semmilyen személyes adatot megadnia. A honlap tájékoztató jellegű és információközlésre szolgál. Amennyiben Öntől az oldal nevében bárki személyes adatainak kiadását kéri kérem az alábbi elérhetőségek valamelyikén értesítse a Szolgáltatót!

 

Név: Bakay Ferenc

Telefonszám: 06 30 677 2218

Email: andrassyfitness©mail.com

Cím: 1126 Budapest, Dolgos u. 8

8. / MÓDOSÍTÁS

Jelen Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról a Honlapon tájékoztatja a Látogatókat. A módosítást követően a Honlap használatával (böngészésével) és a Honlapon hozzászólás közzétételével a Látogató elfogadja a Feltételek módosítását.

9. / HATÁLYBA LÉPÉS ÉS IRÁNYADÓ JOG

Jelen Feltételekre a magyar jog irányadó.
Hatályba lépés ideje: 2021.02.01.

bottom of page